Detail býka
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
  Ušné číslo: DE000538397182
Štátny register DBA-001
Meno DG SANTORO RED-ET
LíniaDEBUTANT
Dátum narodenia18.01.2015
Plem. skladbaR-100
PKPHA
Číslo PK / POP24287
Názov typuČervenostrakaté holsteinské čistokrvné
Úžitkový typMliekový
FarbaČervená
Koef. inbrídingu1.56 %
ChovateľImport
Dátum regist.16.12.2015
Insem. spol.
Základný výber15.12.2015
Hodnotenienadpriemer
Výsledná trieda 
Chov zákl. výberuSBS a.s. Banská Bystrica
DNA test15/B2273
Dátum DNA12.03.2015
Genomický býk Áno

Potomkovia:
Výsledky genetického hodnotenia
Mlieko, tuk, bielkovina  
RokMesiacSkup.Počet stádPočet dcérSpoľah.%SPI
202104H42699981784

PH MLRPH MLPH Tuk kgPH Tuk %RPH TukPH Bielk. kgPH Bielk. %RPH Bielk.
589.3116-2.55-0.429716.02-0.05116
Somatické bunky
RokMesiacSkup.Počet dcérPočet stádSpoľah.%PH skóre RPH skóre
202104H67442972.69112

Obtiažnosť pôrodov
 RokMesiacGen.
Hodn.
Poč. StádPoč. DcérPoč.
Efekt.
Dcér
Spoľah.%Medzinár.
potvr.
DCE202012B+50216521659894872
DSB202012B+0000999999
MCE202012B+0000999999
MSB202012B+0000999999
Dlhovekosť
Skup.Počet vš. dcérPočet vyr. dcérSpoľah.%RPH
H4581599470


Mäsová úžitkovosť SVK
RokMesiacPočet stádPočet potomkovPH hmot. 120 d.PH hmot. 210 d.PH hmot. 365 d.Spoľah.%
202105 162.422.312.640
Vlastná úžitkovosť

©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky