Detail býka
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
  Ušné číslo: SK000034178852
Štátny register PTC-007
Meno PONTIAC
LíniaPONTIAC
Dátum narodenia15.06.1991
Plem. skladbaH-87.5 N-12.5
PKPH
Číslo PK / POPNM 000042 92
Názov typuČiernostrakaté holsteinské čistokrvné
Úžitkový typMliekový
FarbaČierna
Koef. inbrídingu0.00 %
ChovateľRAŽIP š.p.KAPLNÁ
Dátum regist.21.09.1992
Insem. spol.
Základný výber18.09.1992
Hodnotenie6,6,5,6,5
Výsledná triedaER
Chov zákl. výberuVEĽKÉ LEVÁRE
DNA test0076/04
Dátum DNA30.09.1991

Potomkovia:
Výsledky genetického hodnotenia
Mlieko, tuk, bielkovina  
RokMesiacSkup.Počet stádPočet dcérSpoľah.%SPI
202104H365890-3351

PH MLRPH MLPH Tuk kgPH Tuk %RPH TukPH Bielk. kgPH Bielk. %RPH Bielk.
-847.376-27.190.1078-22.230.1077
Somatické bunky
RokMesiacSkup.Počet dcérPočet stádSpoľah.%PH skóre RPH skóre
202104H4836873.5279

Obtiažnosť pôrodov
 RokMesiacGen.
Hodn.
Poč. StádPoč. DcérPoč.
Efekt.
Dcér
Spoľah.%Medzinár.
potvr.
Dlhovekosť
Skup.Počet vš. dcérPočet vyr. dcérSpoľah.%RPH
H363155116


Mäsová úžitkovosť SVK
RokMesiacPočet stádPočet potomkovPH hmot. 120 d.PH hmot. 210 d.PH hmot. 365 d.Spoľah.%
        
Vlastná úžitkovosť

©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky