Detail býka
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
  Ušné číslo: SK002950280805
Štátny register NRA-026
Meno NERAD
LíniaNERAD
Dátum narodenia03.04.1980
Plem. skladbaN-62.5 S-25 H-12.5
PKPH
Číslo PK / POPKVIII-587/81
Názov typuKrížence mliekové čierne
Úžitkový typMliekový
FarbaČierna
Koef. inbrídingu0.00 %
ChovateľJRD BÚČ
Dátum regist.19.06.1981
Insem. spol.
Základný výber12.06.1981
Hodnotenie3,3,3
Výsledná triedaER
Chov zákl. výberuBERNOLÁKOVO
DNA test3562/27
Dátum DNA04.07.1980

Potomkovia:
Výsledky genetického hodnotenia
Mlieko, tuk, bielkovina  
RokMesiacSkup.Počet stádPočet dcérSpoľah.%SPI
202104H1612395-3221

PH MLRPH MLPH Tuk kgPH Tuk %RPH TukPH Bielk. kgPH Bielk. %RPH Bielk.
-786.878-29.680.0076-20.480.0979
Somatické bunky
RokMesiacSkup.Počet dcérPočet stádSpoľah.%PH skóre RPH skóre
202104H2416833.4084

Obtiažnosť pôrodov
 RokMesiacGen.
Hodn.
Poč. StádPoč. DcérPoč.
Efekt.
Dcér
Spoľah.%Medzinár.
potvr.
Dlhovekosť
Skup.Počet vš. dcérPočet vyr. dcérSpoľah.%RPH
     


Mäsová úžitkovosť SVK
RokMesiacPočet stádPočet potomkovPH hmot. 120 d.PH hmot. 210 d.PH hmot. 365 d.Spoľah.%
        
Vlastná úžitkovosť

©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky