Detail býka
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
  Ušné číslo: SK007569083809
Štátny register NOM-082
Meno NOKMAN
LíniaNOKMAN
Dátum narodenia15.04.1983
Plem. skladbaH-50 N-34 S-16
PKPH
Číslo PK / POPKVIII-1101/84
Názov typuKrížence mliekové čierne
Úžitkový typMliekový
FarbaČierna
Koef. inbrídingu0.00 %
ChovateľJRD SKALICA
Dátum regist.23.08.1984
Insem. spol.
Základný výber17.08.1984
Hodnotenie5,5,5
Výsledná triedaER
Chov zákl. výberuVEĽKÉ LEVÁRE
DNA test3785/25
Dátum DNA24.08.1983

Potomkovia:
Výsledky genetického hodnotenia
Mlieko, tuk, bielkovina  
RokMesiacSkup.Počet stádPočet dcérSpoľah.%SPI
202104H103786-3607

PH MLRPH MLPH Tuk kgPH Tuk %RPH TukPH Bielk. kgPH Bielk. %RPH Bielk.
-992.972-27.90.2177-22.780.2177
Somatické bunky
RokMesiacSkup.Počet dcérPočet stádSpoľah.%PH skóre RPH skóre
202104H3410823.0597

Obtiažnosť pôrodov
 RokMesiacGen.
Hodn.
Poč. StádPoč. DcérPoč.
Efekt.
Dcér
Spoľah.%Medzinár.
potvr.
Dlhovekosť
Skup.Počet vš. dcérPočet vyr. dcérSpoľah.%RPH
     


Mäsová úžitkovosť SVK
RokMesiacPočet stádPočet potomkovPH hmot. 120 d.PH hmot. 210 d.PH hmot. 365 d.Spoľah.%
        
Vlastná úžitkovosť

©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky