Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK000026045852
Koeficient príbuznosti v %: 0 %

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK000026045852
DE000005086570
3.13 %
US000000012040
0 %
US000001629391
0 %
CA000000288790
6.25 %
CA000000281397
CA000001499058
US000006681758
0 %
US000001282262
US000005346974
NL000018020853
0.78 %
US000001599069
0 %
US000001383004
US000005220627
US000000005309
US000001410117
DE000003802806
0 %
XX000000001100
0 %
US000001599069
0 %
US000001383004
US000005220627
DE000004207976
DE000003041982
0 %
DE000000035670
0 %
DE009002030870
XX000000265172
XX000000421723
SK000016869823
0 %
CA000000333471
3.91 %
CA000000290516
3.13 %
CA000000260008
0 %
CA000000198998
CA000000857432
CA000001468146
CA000002002683


CA000002433823


©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky