Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK000028542853
Koeficient príbuznosti v %: 0 %

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK000028542853
US000001832676
0 %
US000001620273
0 %
US000001428104
0 %
US000001038509
0 %
US000000882933
US000002241235
US000004103183
0 %
US000003780371
US000001211874
US000006396662
6.25 %
US000005133062
US000004412245
US000001189870
US000001347940
0 %
US000001104074
US000004227925
US000008316474


SK000016864823
0 %
CA000000321547
0 %
CA000000288659
0 %
CA000000229203
CA000000206662
CA000000693918
CA000001267191
CA000002153964


CA000099168803


©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky