Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK000034159852
Koeficient príbuznosti v %: 0 %

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK000034159852
NL011502278837
0 %
XX000014354657
0 %
XX000014170065
XX000001458373
XX000014276628
XX000142584770
XX000014188621
XX000141915294
NL000000227909
0 %
XX000000011624
XX000014332095
NL000000228407
XX000000221990
0 %
NL000000144467
0 %
NL000000192168
NL000000125397
XX000000022123
SK000089313822
0 %
CA000000338067
0.78 %
XX000000311498
0 %
US000001381027
0 %
US000001298430
US000003872209
US000005163908
CA000002355173


SK000062758822
0 %
CA000000320205
0 %
CA000000282994
3.13 %
CA000000260008
CA000001521094
CA000001566119
0 %
CA000000237445
XX000001238285
SK000036234822


©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky