Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK000034187852
Koeficient príbuznosti v %: 0 %

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK000034187852
DE001005007586
0 %
US000001458744
0 %
US000001252985
0 %
US000001196645
US000003417595
US000004141507
0 %
US000003894850
US000002698793
US000001191055
US000000991741
DE001007252215
0 %
US000001441440
0 %
US000001189870
0 %
US000000848777
US000002471271
US000003279562
US000001932950
US000000769170
US001005244060


SK000089021822
0 %
CZ000002752573


CZ000036158822


©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky