Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK001711980823
Koeficient príbuznosti v %: 0.78 %
Spoloční predkovia:
 
CA000000267150

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK001711980823
CA000000342980
CA000000302981
0.78 %
CA000000252803
0 %
CA000000239045
CA000000767491
CA000001915009
0 %
CA000001520671
CA000000267150
0 %
CA000000198998
CA000000547099
CA000002005188
0 %
CA000000284301
CA000000260599
18.75 %
CA000000198998
CA000000930258
CA000001443055
CA000001798954
0 %

000001612824
SK000017119823
0 %
SK002041472803
0 %
CA000000311569
3.13 %
CA000000267150
0 %
CA000000198998
CA000000547099
CA000001819665
SK000020414803

SK0000MANCI683
SK000076256803
0 %
SK002051867803
0 %
SK00003162UBBB
0 %
SK00009059UHBL
SK0000TRENKA31
SK000020518803
0 %
SK000000009756
SK000000000223
SK000055560803


©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky