Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK004162382907
Koeficient príbuznosti v %: 0 %

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK004162382907
CA000000330200
3.13 %
US000001430145
1.56 %
CA000000267150
0 %
CA000000198998
0 %
CA000000155159
CA000000559938
CA000000547099
US000005652213
0 %
US000005808283
CA000000218036
CA000000137532
CA000000438166
CA000001882910
0 %
CA000000229512
0 %
CA000000198998
0 %
CA000000155159
CA000000559938
CA000000586185
000000000000
000000000000
CA000001030640


SK000041623907
0 %
SK00014862WABX
0 %
CH000000002970
0 %
XX000000005208
0 %
XX000000001023
XX000000004436
XX000000002177
0 %
XX000000001780
XX00000001799K
SK00PONDULA148


SK000029404907
0 %
FI000000A28826
0 %
FI000AAA22501D
0 %
FI0000AAA13711
FI005061762AAA
FI0000204288AA
FI0000AAA23225
FI000125950AAA
SK000021101907


©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky