Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK007576181809
Koeficient príbuznosti v %: 0 %

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK007576181809
CA000000323656
0.78 %
CA000000308129
1.56 %
CA000000275932
1.56 %
CA000000252803
0 %
CA000000239045
CA000000767491
CA000001083846
CA000001560140


CA000002245494
0 %
CA000000283033
0 %
CA000000248207
0 %
CA000000198998
XX000000915742
CA000001457437
CA000001650462


SK000075761809000035763809


©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky