Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK007654580803
Koeficient príbuznosti v %: 0 %

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK007654580803
CA000000345061
0.78 %
US000001560362
12.5 %
CA000000265607
0 %
CA000000239583
CA000000220468
CA000000737853
CA000000956217
CA000001691686
0 %
CA000000198998
0 %
CA000000155159
CA000000559938
CA000001545891
CA000000239583
CA000000716362
CA000002713011
0 %
CA000000312060
0 %
CA000000278750
0 %
CA000000267150
CA000001111648
CA000001959114
CA000002407789
0 %
CA000000197105
CA000002062584
SK000076545803
0 %
CA000000323155
0 %
US000001523936
0 %
CA000000267150
0 %
CA000000198998
CA000000547099
US000005808284
CA000002234711


SK000030792803
0 %
SK00011864UHBL
0 %
SK00014861UHBL
0 %
CH000000004714
SK000022245806
SK00000KARA118
0 %
XX00000196WOBD
SK000000UHBL18
SK000001695802
SK00000008457A
SK000000024453

©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky