Koeficient príbuznosti - Rodokmeň
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Zviera: SK009071081803
Koeficient príbuznosti v %: 0 %

Výpočet vykonaný do 4. generácie:
Zviera
SK009071081803
CA000000332931
6.35 %
CA000000308045
0 %
CA000000288790
6.25 %
CA000000281397
0 %
CA000000273925
CA000000946158
CA000001499058
0 %
CA000001308024
CA000000259096
CA000001826397
CA000001452026
CA000000275932
1.56 %
CA000000252803
CA000001083846
CA000002112554
0 %
CA000000275932
1.56 %
CA000000252803
0 %
CA000000239045
CA000000767491
CA000001083846
CA000001495261


SK000090710803
0 %
CA000000320586
7.81 %
CA000000279038
18.75 %
CA000000198998
0 %
CA000000155159
CA000000559938
CA000000930258
CA000001286680


SK000076505803
XX000000051570


XX000000471292


©2021 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky